Kontakt

Firma DAMO Slovakia sídli približne 2 km od diaľnice D1 Bratislava-Košice, výjazd smerom na Banskú Bystricu, ktorý je zároveň hlavným ťahom medzi Brnom a Banskou Bystricou.

Aktuálne je z dôvodu rekonštrukcie mostov č. 201 (50-080), č. 202 (50-081) a č. 203 (50-082) uzatvorená cesta I. triedy č. 9 v k. ú. Veľké Bierovce. Obchádzková trasa vedie cez prieťah mestom Trenčín po cestách II/507 a I/61a (nový most).

GPS: N=48° 50' 50.9958" E=17° 59' 29.3064"

Prevádzka / Sklad / Korešpondenčná adresa


DAMO Slovakia s.r.o.
Trenčianske Stankovce 3044
913 11 Trenčianske Stankovce

Tel.: +421 326 496 110
E-Mail: objednavky@damoslovakia.sk

Otváracia doba

DeňČas
Pondelok7:00 – 15:30
Utorok7:00 – 15:30
Streda7:00 – 15:30
Štvrtok7:00 – 15:30
Piatok7:00 – 15:30
SobotaZatvorené
NedeľaZatvorené

Fakturačná adresa

DAMO Slovakia s.r.o.
Konventná 5
811 03 Bratislava 1

IČO: 36344419
IČ DPH: SK2022010243

Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4002352542/7500
IBAN: SK65 7500 0000 0040 0235 2542
SWIFT: CEKOSKBX

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A Prievozská 32,
P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č.: 02/58 27 21 70